<div align="center"> <h1>Przedszkole Miejskie Nr 5 w Zamościu</h1> <h3>Przedszkole Miejskie Nr 5 w Zamościu ZAPRASZA!!! Zamość ul.Peowiaków76a</h3> <p>przedszkole w zamościu</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://przedszkole5zamosc.republika.pl" rel="nofollow">http://przedszkole5zamosc.republika.pl</a></p> </div>